top of page
MORPHEUS 3D

MORPHEUS 3D

Virtuálny plánovač kontúr 3D 

 

 • meranie 
 • monitoring 
 • porovnanie 
 • 3D Digital Mirror 
 • Toto je dokonalá tvár pomocou 3D 
 • Bezpečné spracovanie výsledku 3D simulácie tvárí vo funkcii "3D digitálne zrkadlo"

Proces

 • Vytvorenie 3D tváre – zmerajte svoju skutočnú tvár v 3D. 
 • 3D zobrazenie tváre – podrobná analýza tváre pomocou funkcie Face Detection. 
 • 3S simulácia – môže zmeniť požadovanú oblasť. 
 • 3D ported – vytvorí virtuálny port s požadovaným výsledkom a skutočnou tvárou. 
 • 3D súhrn výsledkov – poskytovanie výsledkov, ako aj prenos dát do telefónu.

Pokročilé aplikácie 

Shape analysis for the following treatment              _cc781905-5cde-3194-bb3b-136ddebad93b_9557dde93b_135d5bad53c

 • Botoxové a výplňové injekcie 
 • Kozmetická chirurgia 
 • laserové ošetrenie
 • plastická chirurgia 
 • zdvíhanie pomocou thread 
 • ošetrenie vrások a ošetrenie PRP 

technické údaje

Rozmery:výška 390 mm, šírka 140 mm, hĺbka 240 mm

Hmotnosť: cca 3 kg

Prečo MORPHEUS 3D?

 • Počítačová diagnostika kože
 • Analýza, sledovanie a porovnávanie pleti
 • 3D digitálne zrkadlo
 • Bezpečné ošetrenie, pri ktorom je výsledok získaný simuláciou 3D tváre v kancelárskom 3D digitálnom zrkadle
 • Určenie najefektívnejšieho ošetrenia pleti

 

 • Approach

  • 3D face creation - measuring your real face in 3D.
  • 3D face diagnostics - accurate face analysis using the face detection function.
  • 3S simulation - it is possible to change the desired areas.
  • 3D comparison - creates a virtual comparison with the desired result and a real face.
  • 3D summary of the result - provision of results as well as data transfer to the mobile phone.
 • Advanced applications

  • facial analysis for the next treatment
  • botox and filler injections
  • aesthetic surgery
  • laser treatments
  • Plastic Surgery
  • lifting using threads
  • wrinkle treatments and PRP treatment
 • Specification

  Dimensions: height 390 mm, width 140 mm, depth 240 mm
  Weight: approx. 3 kg

 • Why MORPHEUS 3D?

  • Computer diagnostics of the skin.
  • Skin analysis, monitoring and comparison.
  • 3D Digital mirror.
  • A safe treatment in which the result is obtained by 3D simulation of the face in the 3D digital mirror function.
  • Determining the most effective skin treatment.
bottom of page